Benvingut

Benvingut

GenCardio-Diagnostics és el primer laboratori de Catalunya dedicat a la diagnosi de les malalties hereditàries cardiovasculars.

El desafiament més important que se li planteja al metge que tracta les malalties cardíaques hereditàries és la identificació dels individus en risc abans que aquests tinguin símptomes. La comunitat mèdica sovint té dificultat per la interpretació d’un resultat genètic, per la seva complexitat i per les dificultats que ja intrínsecament comporten aquestes malalties hereditàries, que poden estar presents en individus molt joves.

A mesura que avança el camp es fa més evident la responsabilitat que tenen els centres especialitzats de tutelar les decisions d’anàlisi, de seguiment, de tractament, i de formació de professionals dins de la comunitat clínica. En la instrucció 06/2015 “Ordenació del consell genètic i les proves genètiques en trastorns o malalties genètiques constitutives i somàtiques”, es va fer palesa aquesta necessitat.

GenCardio-Diagnostics es dedica exclusivament a la diagnosi genètica de les malalties associades a arítmies i mort sobtada. Va ser creat amb una iniciativa conjunta amb l’Institut Català de la Salut i de l’Institut d’investigació Biomèdica de Girona.

GenCardio-Diagnostics és l'aposta translacional del Centre de Genètica Cardiovascular. El nostre grup té molts anys d’experiència clínica i de recerca en el camp de les malalties cardíaques hereditàries, ha estat capdavanter en el descobriment d’algunes d’aquestes malalties, com la síndrome de Brugada, i ha participat en l’elaboració de les guies clíniques més importants.

Seguint els requeriments, A GenCardio combinem el desenvolupament d’eines genètiques d’alt rendiment, amb un acompanyament del professional clínic tant en la tria de l’estudi genètic necessari com en l’assessorament i la presa de decisions en el pacient.


GenCardio-Diagnostics està acreditat per la Generalitat de Catalunya.

 

Centre de Genètica Cardiovascular
IDIBGI C/ Dr Castany s/n
Parc Hospitalari Martí i Julià (M-2)
17290 Salt, Girona
Tel: 872 987087
gencardio.diagnostics@gencardio.com