Política de qualitat de l'empresa.

Política de qualitat de l'empresa.

VISIÓ

Consolidar-nos com un centre de referència en la investigació i en el diagnòstic de les malalties genètiques cardiovasculars a Catalunya.

VALORS

Per a mantenir la qualitat, estar al dia en els avenços en el camp, i proveir el millor servei possible per als clients i usuaris, és cabdal poder gestionar les proves especialitzades de les malalties rares familiars des d’un centre que combini la diagnosi amb la recerca en el mateix camp.

  • Mantenir l’excel·lència: un centre de referència especialitzat en una àrea ha de mantenir la intensitat i l’expertesa. Hem d'estar al dia dels nous avenços, per exemple nous gens associats a mort sobtada, i noves tècniques, com la detecció de variants estructurals.
  • Garantir que la prova es realitza sota una justificació clínica: l’activitat del laboratori comença amb el contacte de metges interessats, que han realitzat una valoració clínica i que en el context clínic consideren que la diagnosi genètica els pot ser útil. La prova genètica no és una eina que substitueix la valoració clínica, sinó que la complementa. Com a centre de referència hem d’incentivar que la genètica s’utilitzi adequadament. A més, promovemla utilització dela segregació familiar com a eina clau per determinar la patogenicitat d’una variant genètica enllaçant la valoració del clínic amb els resultats genètics.
  • Fiabilitat i confiança en els resultats: per mantenir la qualitat dels resultats genètics, fem confirmació de les variants trobades amb una segona tecnologia i realitzem valoracions internes i externes dels nostres processos i de les nostres tecnologies per verificar que continuen amb el nivell més elevat de fiabilitat. La participació de diferents laboratoris en la valoració genètica d’una mateixa família comporta dificultats per garantir que tots els familiars han estat avaluats i per fer els estudis de segregació familiar. Garantim el compliment de tots els requisits legals i reglamentaris que ens apliquen.
  • Desenvolupament per a la millora de la nostra eina diagnòstica: desenvolupem nous panells, una base de dades pròpia de variants genètiques i una base de dades de publicacions, que són essencials en la valoració de la patogenicitat d’una variant genètica.
  • Innovació: treballem en la millora contínua dels serveis de diagnosi, en el desenvolupament de noves eines informàtiques, així com en els nostres processos interns per aplicar la innovació com una forma normal de les nostres activitats diàries.
  • Professionalitat i compromís: fomentar la formació, sensibilització i motivació de la nostra plantilla, així com la participació mitjançant el treball en equip i l’aportació de suggeriments.

Aquesta política es complementa amb els objectius de la qualitat aprovats anualment, i està a l'abast de totes les nostres parts interessades mitjançant la publicació a la nostra web.

Centre de Genètica Cardiovascular
IDIBGI C/ Dr Castany s/n
Parc Hospitalari Martí i Julià (M-2)
17290 Salt, Girona
Tel: 872 987087
gencardio.diagnostics@gencardio.com